Disclaimer

Disclaimer voor www.Haarstop.be


Het onderstaande is van toepassing op de website www.Haarstop.be. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Definitieve ontharing met Medart

De Medart 435 vernietigd de haarwortel (follikel) zodat deze geen nieuwe haren meer kan aanmaken. Haren groeien in 3 fasen, te weten groei, overgang en rust. De groeifase wordt vernietigd met de laser, daarom zullen meerdere behandelingen noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te behalen. Gemiddeld zijn hiervoor 4-6 behandelingen nodig.

Succes van de behandeling

Het succes van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren. De genoemde succespercentages en resultaten van de behandeling zijn ter indicatie maar kunnen per individu verschillen.

Eigendom

www.Haarstop.be behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Informatie

www.Haarstop.be behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Meningen

Beweringen en meningen, geuit in radio- en videofragmenten op de pagina's van deze site, alsmede persoonlijke citaten zijn die van de auteur(s) en/of redacteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van www.Haarstop.be

Persoonlijke gegevens

De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten.

Beperkte aansprakelijkheid

www.Haarstop.be spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie (tenzij nadrukkelijk aangegeven) of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan www.Haarstop.be nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.